ADASU ve Türkiye Kömür İşletmeleri ROTEKSAN'ı tercih ediyor.