MENÜ
SEPETTEKİLER

Yazılım

INTERSOFT Sistemde kullanılan yazılım programı Boru hattı Eğim, Gidilen mesafe, Sehim ve Çatlakları otomatik olarak milimetre cinsinden ölçme özelliğine sahiptir. Yazılım programı alınan video görüntülerini, fotoğrafları, boru hattı eğimini, çatlakları ve sehimleri kendi içerisinde birleştirip, hak ediş raporu haline getirmeye ve basıma hazır hale getirmektedir.

Yazılım Programı sayesinde; Boru birleşim yerlerinin tekniğine uygun birleşip birleşmediği, contaların oturup oturmadığı, borularda olması muhtemel çatlakları ve kırılmaları (cm ve mm ölçülerinde), borularda muhtelif şekillerde daralma ve tıkanıklara neden olan ağaç kökleri, rabıt uzantıları, yerinden çıkmış contalar, yabancı malzemeler v.b. olumsuzlukları tespit edilmektedir.

Beton, PVC,HDPE,CTP v.b. gibi esnek borularda tekniğine uygun olmayan döşemelerden kaynaklanan boyuna eğilme (sehim) ve çatlaklar mm cinsinden tespit edilmektedir.

InterSoft yazılım programı Türkiye’de TOKİ, İller Bankası, Belediyeler, DSİ, İSKİ,ASKİ,KOSKİ,GASKİ ve Dünya Bankası Kredili işler v.b. kurumların talebine uygun yazılım ve raporlama yapmaktadır

• Boru hattında EĞİM ölçümü ve roporlanması (CD,Fotoğraf,yazıcı v.b.)
• Boru hattında SEHİM ölçümü ve raporlanması
• Boru hattında ÇATLAKLAR,KIRIKLAR,ÇOKMELER,TIKANMALAR tespit edilip rapor halinde sunulması (CD,Fotoğraf,yazıcı v.b.)
• Boru birleşim yerlerinin 360 derece kontrol edilmesi
• Boru hattını tıkayan malzemelerin temizlenmesi
• Rabıt borularını görüntülenmesi
• Kayıp bacaların noktasal olarak bulunması
• Koruge,CTP,HDPE ,PVC borularsa SEHİM ve BAĞLANTI yerlerinin kontrolü