INTERSOFT RAPORLAMA PROGRAMI

Standart
:BS EN 13508-2 Uluslararası WRc Standartları
Program Dili
:İngilizce ve Türkçe dil seçeneklerine sahiptir
Lisans Hakları
:Program Lisans hakları süresiz verilir ve güncellemeler ücretsizdir
Video Kayıt
:HD kalitesindeki videolar baca numaralarına göre otomatik olarak düzenlenir
Fotoğraf Çekim
:Çekilen fotoğraflar ilgili boru hattı üzerinde bulunan baca numaralarına göre tasnif edilir
Eğim Grafiği
:Boru hattı eğimleri ölçülür ve grafiksel olarak raporlanır. Boru hattının iki baca arasındaki akar kotlarına göre hesaplanan kotfarkı nümerik olarak grafik üzerinde gösterilir.
Kırık Çatlak Ölçümü
:Boru hattında oluşan hasarlar, kırık ve çatlaklar fotoğraflanır ve fotoğraf üzerinde mm cinsinden gösterilir.
Sıcaklık Olçümü
:Boru hattı içerisinin sıcaklık değerleri ve dış ortam sıcaklıkları rapora eklenir
Basınç Göstergesi
:Raporlama dosyaları üzerinde basıç değerleri gösterilir
Hakediş İcmali
:Program yapılan görüntülemelere ait icmal dosyalarını otomatik olarak hazırlar

E-Bülten